Likvidera bolag enklare än rollspel

Det är klart att man inte kan veta mycket om vad som krävs för att lägga ner ett bolag om man aldrig har gjort detta. Man skulle ju kunna tro att man helt enkelt meddelar Bolagsverket om att man inte längre vill driva verksamheten och att den upphör att existera. Men riktigt så enkelt är det inte. Det är enklare att likvidera bolag än att syssla med rollspel, men man måste hålla sig till de regler som finns. Bryter man mot dessa så kan det bli dyrt…

Likvidera bolag på rätt sätt

Det finns egentligen bara fem sätt att avsluta ett bolag på. Om man går i konkurs så är det samma sak som att likvidera bolag. Det kan man göra för att man blir tvingad till det av Bolagsverket eller tingsrätten. Men man kan också begära om konkurs frivilligt. Dessutom så kam man välja att avveckla ett bolag utan att det innebär konkurs. Man fattar beslutet på bolagsstämman och meddelar sedan Bolagsverket om detta. Det gäller att ha all redovisning för att kunna genomföra avvecklingen på rätt sätt.

Man kan förstås också sälja delar av bolaget eller komplett för att på så vis avsluta det i egen regi. Det betyder ju inte att verksamheten försvinner men är ändå en form av avveckling.

Likheter med rollspel

Precis som med rollspel så finns det regler som man måste följa. Man kan inte likvidera bolag hur som helst. Dessutom så handlar det om en procedur som kan ta tid. Rollspel kan man ju syssla med i flera dagars tid. Fast likvidering tar mer än några dagars tid. Men trots att det tar längre tid att likvidera ett bolag än att spela rollspel så är det enklare. Rollspel kräver kreativitet, ett engagemang, och mer. Även om du själv avvecklar bolaget så är det inget du måste syssla med varje dag.

Då man inte vill sköta det administrativa

Det finns förstås de som tycker att det är hur jobbigt som helst att behöva syssla med administrativt arbete. Bara tanken på att behöva plocka fram alla handlingar som Bolagsverket kräver kan kännas jättesvårt. Då kan man välja att sälja bolag till en bolagsservice som kan sköta avvecklingen. Det här är det många som gör och det innebär att det går mycket snabbare att likvidera bolag.

När man väljer att sälja bolaget för att få det likviderat så blir det enklare än att spela rollspel. Då behöver man nämligen inte alls sköta likvidationsprocessen. Man behöver heller inte lära sig regler och kan släppa allt jobb med bolaget som läggs ner så snart som det är sålt till en bolagsservice.

21 Feb 2018