Första hjälpen vid rollspel

Rollspel utomhus är en mycket fysisk aktivitet där alla medverkande lever sig in i sin karaktär och riktigt tar ut svängarna. Ofta kretsar rollspel kring en fantasivärld där allt är möjligt, där olika varelser kan slåss med magiska krafter och livet är bra mycket mer dramatiskt än i verkligheten. I vissa fall kan dock olyckan vara framme mitt i en av dessa aktiva och dramatiska situationer under rollspelet och då kan det vare en god idé att har första hjälpen på plats.

Första hjälpen för alla

Att ha kunskaperna och verktygen för att hantera mer eller mindre akuta situationer där någon plötsligt blir skadad är användbart för alla, men särskilt för de som ofta befinner sig i situationer med mycket eller riskfylld fysisk aktivitet eller arbete. Rollspel kanske låter oskyldigt men precis som att det är vanligt med skador och olyckor under filminspelningar så kan någon på ett ögonblick skada sig på utrustning eller genom hopp som går fel. Att ha första hjälpen utrustning samt information tillgänglig nära till hands kan därmed göra det enkelt att snabbt rengöra och plåstra om ett mindre sår. Ofta kan spelet sedan gå vidare utan problem. Ibland är dock en rejälare olycka framme och man behöver uppsöka läkarvård, men som direkt åtgärd kan det ändå vara bra att veta hur man bör agera och eventuellt desinfektera, linda om eller smörja på lindrande salva fram tills att personen ifråga når sjukhus.

Gå en kurs

För dig som regelbundet arrangerar rollspel eller helt enkelt är en mycket aktiv deltagare som ofta ger dig in i fysiskt utmanande situationer kan det också vara idé att gå en första hjälpen kurs. Det finns mängder av snabbkurser och öppna utbildningar för privatpersoner, och att få större förståelse för vilka livsräddande handlingar som kan hjälpa vid mer akuta fall av exempelvis andnöd, chock, medvetslöshet eller hjärtstillestånd är något som kommer kunna komma till användning genom hela livet, inte bara under rollspel. Dock så är det viktigt att minnas att majoriteten av deltagarna i rollspelet förmodligen inte har gått en kurs, så ansvariga bör se till att basinformation och utrustning finns tillgängligt på en lättillgänglig plats som alla känner till.

Förberedelser som preventerar olyckor

Det kanske känns trist att tänka på olyckor när man just ska kasta sig in i ett äventyrligt rollspel, men faktum är att det varken behövs mycket tid eller energi att tänka på säkerheten inför varje spel. Om man bara tar för vana att gå igenom rutiner och säkra området man ska befinna sig på genom att exempelvis ta bort så många vassa föremål som möjligt så skapar man säkrare förutsättningar på ett litet kick. Även de som kanske bär någon form av låtsasvapen som del av sin karaktär bör se till att dessa är skapade av material som inte orsakar skada om de råkar komma åt någon under spelets hetta.