Ett rollspel om vår företagskultur

Du kanske har jobbat många år på samma företag. Du har dina vänner och vet hur du ska bete dig mot chefer och kollegor. Men visst finns det alltid saker som inte sägs. Saker som egentligen borde ändras på. När det medelstora ekonomiföretaget från Stockholm fick testa rollspel så var det mycket som kom upp till ytan. Pjäsen kom att handla om att sälja bolag men det var inte direkt en snäll försäljning…

Sälja bolag eller gå i konkurs

Rollspelet börjar med en diskussion där ledningen får veta att företaget kan komma att gå i konkurs. Lösningen som ges är att sälja till den största konkurrenten. De olika personerna i ledningen är mer eller mindre emot detta men inser att de inte direkt har något val.

Med i pjäsen finns också anställda som ännu inte vet om att bolaget kommer att säljas, eller ännu värre att det kan gå i konkurs. Men en person från personalen hör ledningsgruppen diskutera saken och så sprids ryktet snabbt i lunchkafeterian.

De anställdas vägar

För ekonomiföretaget från Stockholm så blev rollspelet väldigt laddat. I och med att manus utvecklades på ett fritt sätt i likhet med forumteater så blev det tydligt att alla inte hade samma syn på hur en företagskultur bör se ut.

Frågor som lojalitet kom upp. Många visade sig tydligt känna misstro mot chefer. Det blev en intressant situation där faktiska chefer fick roller som anställda och tvärtom. Det här ledde till en stämning där fler vågade ta upp frågor som de gått och tänkt på.

Resultatet av rollspelet

När rollspelet om företagskulturen och den påhittade försäljningen var över så fanns det fler frågor som personal och chefer ville diskutera. Det var ju inte så att man själva planerade att sälja bolag men rollspelet påminde en hel del om annat från det verkliga företagsklimatet.

Resultatet blev en enkät som alla på företaget fick svara anonymt på. Den tog bland annat upp hur kommunikation mellan chefer och anställda upplevs. Det visade sig att det fanns många som var helt övertygade om att de aldrig fick veta något av relevans från ledningen.

När enkäten hade utvärderats så infördes vissa förändringar. Man började bland annat med möten där alla fick delta. Möten inte bara om den verksamhet som bedrivs utan också om önskemål för framtiden.

Rollspelet som ett säkert företagsforum

Rollspelet blev en säker plats. En pjäs om att sälja bolag gjorde att ekonomifirman från Stockholm kunde ändra sina rutiner. Ett år senare gjordes en ny enkät och då kom man fram till att stämningen på bolaget hade blivit bättre sedan man spelade teater och tog tag i frågor som annars aldrig hade besvarats.

16 Oct 2019