Calcon behövde inte avveckla ab speleventet drevs av förening

Kalmars spelkonvent, CalCon, drevs av en förening och det gick inte riktigt som planerat. Från spelkonventets sida fick man till sist meddela om att evenemanget inte skulle arrangeras på grund av att huvudarrangören med styrelse inte lyckades förbereda ett nytt konvent. Men det blev inte tal om att avveckla ab eftersom det hela drevs av en förening.

/godis-i-skal.jpg

Vad hände med Kalmars spelkonvent?

CalCon är Kalmars spelkonvent som liksom Halmstads spelkonvent och liknande initiativ samlar folk som tycker om att spela spel. Det här är ju en aktivitet som folk i olika åldrar och med olika bakgrund kan samlas omkring på ett väldigt fint sätt.

CalCon behövde alltså inte avveckla ab eftersom konventet arrangerades av en förening. När det hela avvecklades så sade eventets ansvariga att det hade två skäl:

  1. Att läget i världen under den tiden (2020-2021) var oförutsägbart med tanke på restriktioner gällande antal personer som kunde samlas i en publik lokal. Det här gjorde det svårt för arrangörsgruppen bakom CalCon att förbereda eventet.
  2. Bristande intresse från medlemmar. Det hävdades att konventets medlemmar inte visat något intresse för att själva ta ansvar för detta spelevenemang.

Beslutet om att inte fortsätta med Kalmars spelkonvent meddelades först på Facebook med planen om att även publicera informationen på evenemangets hemsida.

Föreningen som inte måste avveckla ab lever vidare

Till skillnad från situationer då ett bolag ligger bakom ett event så har man alltså inte behövt avveckla ab till följd av att Kalmar spelkonvent läggs ner. Föreningen bakom eventet beslutade att inte ordna med något nytt event men att man ändå vill finnas kvar som förening.

Tanken var att medlemmar som har ett intresse skulle träda fram och ta över arrangemanget och driva det hela vidare. Man funderade också på att låta en verksamhet förvalta konventets resurser samt tilldelas en ny konventgrupp.

Det talades även om en lösning där man helt enkelt lade ner föreningen vilket kan liknas vid att avveckla ab. Fast här var planen att pengarna som blev över då skulle ges till en verksamhet med liknande aktiviteter.

Det fina i resonemanget var att man från CalCons sida kände att det viktigaste var medlemmarna. Genom att gå ut på Facebook och tala om vilka alternativ som fanns för spelkonventets framtid så gav man alla som var intresserade möjligheten att kliva in och handla.

Det var framförallt ett ointresse som fällde Kalmar spelkonvent

När vi ser på huvudorsaken till att man inte kunde driva Kalmar spelkonvent vidare så blir det tydligt att det var ett ointresse som fällde eventet. Det var framför allt den arrangörsgrupp som tidigare jobbat med CalCon som inte ville fortsätta att arbeta med konventet. Alltså inte bara medlemmarna.

Under de år som spelkonventet drevs så kunde man se att allt färre av personerna som var med från början dök upp för planering och drift av nya evenemang. Det är ju i och för sig ganska vanligt när det handlar om konventsföreningar och har kanske inte så mycket med CalCon att göra. Vi har ju sett att Växjö spelkonvent också drabbats av liknande problem som det i Kalmar.

Kommer det att bli nya spelkonvent i Kalmar?

Det finns fortfarande ett stort intresse för att samlas och spela tillsammans i Kalmar. Så är det ju och därför kan det tänkas att man kommer att dra igång det hela igen. Då blir det kanske i ny regi med nya eldsjälar som inte är rädda för att försöka igen.

På sätt och vis finns det ju stora fördelar med att man driver den här typen av spelkonvent med en förening i ryggen. Det blev åtminstone inte tal om att avveckla ab vilket kanske kan ses som en fördel.

Hur det kommer att bli i framtiden får den som lever se. Det kan ju tänkas att många behöver hämta sig lite efter pandemiåren 2020-2021 innan man vågar skapa den här typen av stora arrangemang igen. Möjligen kan det komma mindre event under kommande år och då blir det kanske också enklare att driva det hela med fortsatt intresse.

16 Jul 2022