Även en teater kan tvingas avsluta ab

Att avsluta ab är inte nödvändigtvis samma sak som konkurs. Men ibland är en avveckling samma sak som att en verksamhet inte gick på plus. Det är inte bara kommersiella verksamheter som kan hamna i den här situationen. Inom kulturen finns det också projekt som inte alls lyckas trots att det först ser lovande ut.

Viktigt att avsluta ab i tid

För att förhindra en konkurs är det viktigt att avsluta ab i tid. Det kan kännas trist att behöva lägga ner ett ab då det först har kommit igång. Men den som är klok inser att det är bättre med en mindre förlust än med en konkurs och dåligt rykte.

När det rör sig om en affärsverksamhet förväntas en god affärsplan och det kan till och med upplevas som lite pinsamt att det till sist blev nödvändigt att avveckla aktiebolaget. Inom kulturen kan felsatsningar ses på lite andra sätt. Som till exempel Kronhusteatern i Göteborg som lades ner efter en enda sommar.

För Kronhusteatern blev det omedelbar nedläggning

När Kronhusteatern i Göteborg bildades för några år sedan var man hoppfulla. Teatern drevs av Mikael Reuterberg som även fungerade som teaterdirektör. Men Mikael blev tvungen att avsluta ab ganska snart efter starten. Det hade några enkla skäl.

Projekten som teatern drev drog inte tillräckligt mycket publik. Utan publiken uteblev även intäkterna som behövdes för att betala hyra och löner. Men Mikael Reuterberg försökte först med att dela upp pengarna som fanns i bolaget mellan fordringsägarna.

Fordringsägarna sade nej

Då fordringsägarna sade nej till att dela på det som fanns i bolaget blev det konkurs. De allra flesta var villiga att dela på kapitalet som ändå fanns. Men det räckte med att några sade nej för att det ändå skulle bli nödvändigt att avsluta ab på detta trista sätt.

Hoppet släcktes inte med bolaget

Samtidigt som det kan vara trist att höra om en teater som går i konkurs är hoppet inte släckt för Reuterbergs projekt. Redan 2016 meddelade han att man ändå tänkte fortsätta i form av ideell förening. Fast det fanns de som ställde sig tveksamma till detta.

Stig Fredriksson från Göteborg Win Orchestra var den som hade hyrt ut lokalerna i Kronhuset till Reuterbergs bolag i andra hand. När han fick höra förslaget om att driva teatern vidare som ideell förening ställde han sig tveksam till det.

Anledningen till detta var att teaterprojektet inte gått med vinst och att skulder inte betalats. Och här kan vi lära oss en viktig läxa som gäller alla former av bolag. Nämligen att det gäller att avsluta på ett snyggt sätt.

Om det fortfarande finns skulder kan det vara svårt att få med sig folk på en ny vända. De är helt enkelt brända från det första försöket. Detta även inom kulturens värld där det kan tänkas finnas flera som är redo att satsa för sakens skull utan behov av att tjäna stort på projekten.

18 Jan 2020